123456789

SOLD – NATIONAL TENANTED RETAIL,MITCHELLS PLAIN

For Sale

Address

Mitchells Plain

Cellphone Elias Tzouvanni
+27 (0)76 153 2352

E-mail Address elias@nexuspg.co.za

Office Phone +27 (0)21 418 3911

Greg Nafte
+27 (0)83 414 4474

gnafte@nexuspg.co.za

+27 (0)21 418 3911

Mitchells Plain
SOLD - NATIONAL TENANTED RETAIL,MITCHELLS PLAIN - NEXUS Property Group